Doelgroepen

Voor Remedial Teaching zijn er 2 doelgroepen:
-
Basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs

Voor het Basisonderwijs kan er hulp geboden worden op het gebied van:
- lezen
- rekenen
- taal
- woordenschat
- schrijven

Voor het Voortgezet onderwijs kan er hulp geboden worden op het gebied van:
- studiebegeleiding
- leren plannen
- coachen